top of page

黑幫招兵:議員轟港府白養假難民 自埋治安炸彈

東方日報:南亞兵成黑幫招攬目標,露宿假難民成主要「兵源」。近年各派黑幫為壯大社團勢力及爭奪地盤,露宿街頭、居無定所、三餐不繼的持「行街紙」南亞人士,成為黑幫招攬對象,有區議員指橋底的南亞露宿者之地污煙瘴氣、淪為毒品溫床,促政府正視問題。有學者和時事評論員指出,黑幫公然在橋底「開壇」舉行入會儀式,南亞兵團「排隊入會」的情況是無法無天,令治安惡化,「毒花毒草」如今「開花結果」形成巨大的治安毒瘤,促政府重新檢視難民政策並打擊相關罪行,否則就是自製犯罪溫床。

南亞兵團加入本地黑幫,在「陀地」庇護支援下,恐嚇勒索、睇場、販毒、晒馬劈友等無惡不作,他們為錢財甘願充當「僱傭兵」,收錢接「柯打」充當刀手或「追數佬」,屢釀鬧市毆鬥追斬血案,不少涉及毒品市場利益紛爭。近期更發生有南亞兵助黑幫踢本地及南亞青少年入會,在夜場、機舖等地主動兜搭青少年,透過提供免費吃喝玩樂「養雀仔」,繼而游說入會及利用他們從事不法活動。

根據警方數字,今年上半年整體罪案數字下跌,但持「行街紙」非華裔人士干犯刑事罪行卻不跌反升,非華裔人士因干犯刑事罪行被捕人數有二千一百七十三人,當中七百一十三人持行街紙,較去年同期六百四十一人增逾一成,他們所涉及的嚴重罪行有所上升,除爆竊案勁升一倍半外,涉毒品、傷人、非法入境罪行、藏有攻擊性武器等均錄得介乎逾三成至近八成升幅。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強形容,今次情況是「毒花毒草」連結演變成「大毒瘤」,公開從事非法活動,甚至「開壇」作入會儀式,是無法無天,公然挑戰法治,警方應增加情報搜集,先出手打擊。陳認為,現時出現聲請者「排隊加入黑幫」的情況,反映特區政府應重新審視難民政策,是否因為現時政策而形成相關的局面,他促請政府考慮退出相關公約等,否則就是自己製造犯罪的溫床。

前立法會議員王國興指,一直有留意到深水埗通州街天橋底南亞人士活動,現時黑幫公然招攬他們入會,情況有如毒瘤蔓延,問題積累加上過往縱容,令到今次「開花結果」。王認為,若任由情況惡化,就會令到油麻地、深水埗、旺角一帶的治安進一步惡化,甚或會擴至整個九龍新界,他促請當局加強打擊,否則南亞兵團「膽正命平」,不法活動變成集團化就會變得更恐怖。

深水埗區區議員梁文廣表示, 除了通州街臨時街市對開一段外,詩歌舞遊樂場對開橋底及欽州街行人天橋橋面,同樣被南亞裔人士入侵。他們終日無所事事,滋擾途人,又會在路邊打針吸毒,針筒丟入垃圾簍,更時有搶劫案件。梁指曾多次在區議會提出橋底治安問題,惟得不到重視:「啲人咪更加有恃無恐喺度搞事」。梁希望政府正視問題,加強掃蕩和搜集情報。

油尖旺區區議員許德亮則指,南亞裔人士分散露宿在渡船街及山東街一帶、駿發花園對開、登打士街及渡船街天橋底,上述地方更淪為毒品交收站。南亞幫晚上常嘈吵爭執,又會走到附近大廈天台吸毒。許指,政府要妥善處理問題,若發現有人利用橋底作毒品交易,一定要大力打擊。

住深水埗的女學生龍小姐稱,近年橋底愈住愈多露宿者,當中有大部分為南亞裔人士,她試過在橋底附近被南亞裔人士「撩傾偈」,稱:「我好驚㗎,咪扮聽唔到唔理佢,耷低個頭扮睇電話」。她又指,若入夜後返家:「我寧願兜路行遠啲」。街坊吳小姐指:「我驚佢哋(南亞幫)搶我手袋,離遠見到就驚,所以絕對唔會行過去」,她又教女兒要早點回家,平日切勿行經橋底。

0 次查看0 則留言

Commentaires


bottom of page