top of page

食署外判工垃圾倒水渠

食物環境衞生署對外判工作監管不力,引人詬病!楊先生日前早上七時半乘搭巴士途經旺角中心,目睹一名食環署外判清潔工在快富街附近清潔街道時,竟將大量垃圾掃至有蓋坑渠內,令楊為之側目,「點可以咁掃街㗎?啲垃圾塞住去水渠,一落雨咪水浸!」

食環署發言人表示,曾多次派員到上址,突擊巡查外判清潔工人表現,惟未發現有違規問題,但已提醒承辦商須加強監管員工工作。

「喺區議會都鬧過好多次,但都仲有呢啲情況出現,唔係將啲工作判咗出去就算,食環署都要監管先得!」旺角區議會食物及環境衞生委員會委員許德亮炮轟食環署監管不力,直指過去已有不少關於區內外判清潔工人工作馬虎的投訴,更曾於區議會提出拒為有問題外判商續約,但情況一直未有改善。

0 次查看0 則留言

Comments


bottom of page