top of page

巴士站欠上蓋虐待乘客

旺角先達廣場門外設三個巴士分站,但僅有兩個建有上蓋,黃先生對「起啲唔起啲」大惑不解,「有咩理由起咗兩個(上蓋)都唔起埋佢,喺邊個站起又有乜準則?」黃要求當局盡快為餘下巴士站興建上蓋,免令乘客飽受日曬雨淋之苦。

九巴發言人表示,過去曾兩度向運輸署申請在上址分站興建上蓋,但因運輸署以上址行人眾多、不宜興建上蓋為由,興建計劃因而擱置。發言人又稱,將會再次派員到場勘察,並考慮再度提出申請。

油尖旺區交通運輸委員會委員許德亮斥運輸署理據矛盾,「一個上蓋可以有幾阻呀,依家都已經有兩個上蓋,如果係阻嘅,之前又會批准起?」許促當局盡快落實全線巴士站興建上蓋,以惠及乘客。

0 次查看0 則留言

Comentários


bottom of page